norgesbladetuttrykning24t.com Ble Laget 10.8.22 Kl.19.30 og er endel av norgesbladet1.com 

Sist oppdatert. 5.11.22 Kl.04.00 Alle sider her. :-) Ca.2400 har vært innom sidene her nå. :-)  Sidene er under Bearbeidelse her foreløpig. :-)

www.norgesbladetgaverforenhver.com  Åpner 1.10.22 se innom vår nye nettside hva vi har og tilby der. :-) 

Vi Rykker ut på Hjertestans med egen Hjertestarter, rydder opp eller varsler Vegmeldingssentralen på 175. Om ting som ikke er som det bør på Veien. Tar bilder av Ulykker for egne nettblader, når det er tid til det. Og eventuelt ringer andre aviser og spør om de vil ha bilder fra oss. Dirigerer trafikk om det er Ønskelig fra Politiet eller Nødetatene, med egne trafikkdirigeringsstaver med lys. 

 

Du finner også mine sider på: www.norgesbladet.no ute av drift inntil videre vurderer oppgradering. www.telemarksfoto.com www.norgesbladetsvelvik.com      www.norgesbladet.com       www.svelviksposten.com            www.vestfoldsfoto.com  www.norgesbladet3075.com www.norgesbladet3060.com   www.norgesbladet24timer.com     www.norgesbladetuttrykning24t.com www.freelancefotografdennyomdal.com www.norgesbladetfotodennyomdal.com   www.norgesbladetselgerjulegaver.com  www.norgesbladetgaverforenhver.com www.norgesbladetmedia24t.com 

  Og mine videoer på http://www.youtube.com/user/telemarksfoto1

 Se på alle under titlene her på siden også når du er her inne, mye som står der også.

Gjør Oppmerksom på at alle bilder/tekst på disse sider er Copyright Denny Omdal eller www.Norgesbladet1.com     www.Telemarksfoto.com   www.norgesbladetsvelvik.com   www.norgesbladetgledessprederen.com    www.norgesbladet.com     www.svelviksposten.com                      www.vestfoldsfoto.com  www.norgesbladet3075.com    www.norgesbladet3060.com     www.norgesbladet24timer.com      www.norgesbladetuttrykning24t.com  www.freelancefotografdennyomdal.com www.norgesbladetfotodennyomdal.com    www.norgesbladetselgerjulegaver.com  www.norgesbladetgaverforenhver.com www.norgesbladetmedia24t.com  Bilder/tekst herifra kan ikke brukes uten etter avtale med meg via Mail eller pr sms. Hilsen Denny Omdal

Alt som Legges ut på Våre Nettsider er vårt, og kan ikke brukes Kommersielt uten etter avtale med oss på Mail. Dette er vår Rettighet eller de vi har samarbeid med, Ser vi at dette ikke etterkommes. Er det Strenge regler for hvordan vi vil ta dette opp med vedkommende som har brutt våre Regler.